Erikoistumiskoulutus

LogoNet koordinoi erikoistumiskoulutuksia logopedian keskeisille erikoistumisaloille. Vanhamuotoiset lisensiaatin tutkinnon sisältävät koulutukset ovat toteutuneet kuulovikoihin liittyvien ja neurologisperäisten kommunikoinnin häiriöiden erikoistumisaloilta. Seuraava erikoistumiskoulutus kohdistuu neurologisperäisiin kommunikoinnin häiriöihin.

Erikoistumiskoulutukseen voivat hakeutua logopedia pääaineena filosofian maisterin tutkinnon suorittaneet laillistetut puheterapeutit, jotka ovat toimineet työelämässä vähintään kaksi vuotta.

Valintainfo ja valintaperusteet

Will be published later when selection criteria have been confirmed.

 

Opetusohjelmat

Will be published later when curriculum has been confirmed.

Opinnäytetyöt

Will be published later.