FM Asta Tuomenoksas doktorsavhandling “People with Aphasia and Family Members in Everyday Conversation: Perspectives on Ecological Validity of Aphasia Therapy and Its Outcome Measurement” framläggs till offentlig granskning på medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet fredagen den 13 oktober 2023, kl 13, i Biomedicum, sal 3. Opponent är biträdande professor Charlotta Plejert från Linköpings universitet och kustos är professor Minna Laakso från Helsingfors universitet.