Logoped, FM Katariina Rantalainens avhandling “Early language development: relations with social-emotional/behavioural development and maternal interaction” framläggs till offentlig granskning vid Uleåborgs universitet den 24 november 2023 kl. 12.00 (sal L10).

Opponent är professor Marja-Leena Laakso från Jyväskylä universitet och kustos är docent Leila Paavola från Uleåborgs universitet.

Du kan också delta i avhandlingen på distans: https://oulu.zoom.us/j/64437827723