Undergraduate Education

LogoNet-verkosto tekee opetusyhteistyötä perustutkintokoulutuksessa. Yhteistyöllä taataan koulutusten riittävä yhdenmukaisuus, koska Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää oikeuden toimia laillistettuna puheterapeuttina vain tietynsisältöisestä logopedian koulutuksesta valmistuneelle maisterille. Opetusyhteistyön avulla lisätään koulutusten oppisisältöjen valinnaisuutta ja varmistetaan, että eri yliopistojen paras asiantuntemus saadaan kansallisesti kaikkien opiskelijoiden hyödyksi.