LogoNet on logopedian koulutusta tarjoavien yliopistojen opetus- ja tutkimus yhteistyöverkosto

Verkoston muodostavat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. LogoNet-verkosto on perustettu vuonna 2009.

LogoNet-verkoston tavoitteena on suunnitella, organisoida ja järjestää valtakunnallista logopedian perus- ja jatko-opetusta erikoistumiskoulutus mukaan lukien sekä edistää kansallista tutkimusyhteistyötä . LogoNet koordinoi kansallista kontakti- ja verkko-opetusta, jossa saadaan logopedian tieteenalan paras asiantuntemus käyttöön kaikissa LogoNet-verkostoon kuuluvissa yliopistoissa.

Ajankohtaista