Kontaktinformation

Puheenjohtaja
Minna Laakso, HY
minna.laakso@helsinki.fi

Varapuheenjohtaja
Sari Kunnari, OY
sari.kunnari@oulu.fi

Koordinaattori
Marianne Hyppönen, UEF
marianne.hypponen@uef.fi

LogoNetin johtoryhmän jäsenet ja yliopistot:

Leena Maria Heikkola, Åbo Akademi
Tiina Ihalainen, Tampereen yliopisto
Marja Laasonen, Itä-Suomen yliopisto
Pia Lindevall, Turun yliopisto
Viveka Lyberg-Åhlander, Åbo Akademi
Elina Mainela-Arnold, Turun yliopisto
Anna-Leena Martikainen, Itä-Suomen yliopisto
Anette Nylund, Åbo Akademi
Satu Saalasti, Helsingin yliopisto
Taina Välimaa, Oulun yliopisto
Sari Ylinen, Tampereen yliopisto