Erikoistumiskoulutus

LogoNet koordinoi erikoistumiskoulutuksia logopedian keskeisille erikoistumisaloille. Vanhamuotoiset lisensiaatin tutkinnon sisältävät koulutukset ovat toteutuneet kuulovikoihin liittyvien ja neurologisperäisten kommunikoinnin häiriöiden erikoistumisaloilta. Seuraava erikoistumiskoulutus kohdistuu neurologisperäisiin kommunikoinnin häiriöihin.

Erikoistumiskoulutukseen voivat hakeutua logopedia pääaineena filosofian maisterin tutkinnon suorittaneet laillistetut puheterapeutit, jotka ovat toimineet työelämässä vähintään kaksi vuotta.

Valintainfo ja valintaperusteet

Kompleteras senare, då urvalsgrunderna har bekräftats.

Opetusohjelmat

Kompleteras senare, då läroplan har bekräftats. 

Opinnäytetyöt

Kompleteras senare.